czysta energia najwyższej jakości


LPG jest to skrót którego rozwinięcie brzmi Liquified Petroleum Gas- czyli angielski skrót gazu płynnego. Gaz płynny - węglowodorowy, to skroplone i pozostające pod ciśnieniem własnych par, mieszaniny węglowodorów, których podstawowymi składnikami są propan, butan, oraz w niewielkich ilościach metan, etan, propylen, izobutan i pentan.
LPG uzyskiwany jest jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej. Niewielkie jego ilości otrzymuje się także ze złóż gazu ziemnego, zwykle na początku uruchamiania nowego odwiertu. W skali światowej szacuje się, że prawie 60% globalnej produkcji LPG pochodzi z wydobycia naturalnego, zaś pozostała część z procesów rafineryjnych.

Proces spalania gazu ziemnego przyczynia się w stosunkowo niewielkim, w porównaniu do innych paliw zarówno grzewczych jak i silnikowych, stopniu do powiększenia efektu cieplarnianego. Dzieje się tak dlatego, że emituje on nieporównywalnie mniejsze ilości szkodliwych dla środowiska związków lotnych do atmosfery.


Gaz płynny należy do najbardziej wszechstronnych źródeł zasilania. Stosowany jest głównie jako:


• paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych (promienników gazowych, ogrzewaczy czy nagrzewnic),

• źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli gazowych, taboretów gastronomicznych,

• paliwo stosowane w wielu procesach przemysłowych, np. w pracach dekarskich, instalacyjnych, obróbce i cięciu metali,

• paliwo silnikowe – autogaz, wózki widłowe

 

Zasilanie pojazdów


Autogaz to bezpieczne, oszczędne i ekologiczne paliwo, które znacznie obniża koszty eksploatacji pojazdów. To doskonała alternatywa dla paliw tradycyjnych. 
LPG jest używane do napędzania samochodów. Zalety gazu płynnego pozwalają przypuszczać, że liczba pojazdów napędzanych tym paliwem będzie się nadal powiększać.

 

Zalety LPG


•    Instalacja LPG jest niskociśnieniowa, a więc zbiornik jest lekki.
•    Sam silnik iskrowy, czterosuwowy nie wymaga specjalnych zabiegów aby przystosować się do pracy na LPG.

•    LPG zawierając węglowodory o krótszym łańcuchu wydzielają mniej gazów cieplarnianych niż benzyna.

•    LPG jest w Polsce dużo tańszy niż benzyna, stąd tak znaczne zainteresowanie w Polsce tym paliwem.


LPG jako paliwo do wózków widłowych


Gaz płynny w butlach znajduje również zastosowanie jako paliwo do zasilania gazowych wózków widłowych. Butle przeznaczone do tego celu mają specjalny zawór umożliwiający pobór fazy ciekłej gazu z butli. Budowa zaworu powoduje, że popularnie takie butle nazywane są butlami syfonowymi.
Wózki widłowe zasilane gazem płynnym cechują się:

•    dużą mobilnością i elastycznością pracy - butle z gazem można dostarczyć w dowolne miejsce a ich wymiana jest szybka (2 min.),
•    cichą pracą - w stosunku do innych silników spalinowych emisja hałasu niższa o około 2÷3 dB,

•    niskim kosztem eksploatacji - w porównaniu z wózkami elektrycznymi nawet do 50%,

•    bardzo niską toksycznością emitowanych spalin - możliwość pracy w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych o dużych rygorach czystości,
•    długotrwałą żywotnością silnika i zmniejszoną częstotliwością wymian oleju.

 

Butle gazowe


Jednym z głównych konsumentów LPG są wciąż gospodarstwa domowe, wykorzystujące gaz przede wszystkim do gotowania (kuchenki gazowe) i ogrzewania (instalacje zbiornikowe na gaz płynny, przenośne ogrzewacze na butle gazowe). Szacuje się, że obecnie ok. 40% gospodarstw domowych korzysta w Polsce z kuchenek zasilanych gazem płynnym z butli. Najpopularniejsze na polskim rynku są butle gazowe o pojemności 11 kg gazu propan-butan, choć zyskują na popularności również butle o pojemności 10 kg gazu propan - wykorzystywane zwłaszcza do piecyków gazowych i promienników ze względu na właściwości propanu (propan-butan zamarza w temperaturze 0 °C a czystego propanu można używać do -40 °C).

Butle gazowe z gazem propan-butan do kuchenek gazowych stosuje się tam gdzie nie dociera gaz ziemny, czyli w większości w aglomeracjach wiejskich. Jest to doskonała alternatywa dla kuchenek zasilanych prądem, ponieważ pozwala zmniejszyć koszty i zwiększyć wydajność urządzeń. 
Gaz płynny w butlach, wykorzystywany jest również szeroko w turystyce, głównie jako źródło energii do kuchenek turystycznych, ale także do turystycznych lamp gazowych, jak również do ogrzewania wnętrz.

Zastosowania przemysłowe


Płynny gaz w butlach wykorzystywany jest do zastosowań technicznych, tam, gdzie trudno dostarczyć energię w innej formie. Przy pokrywania dachów papą termozgrzewalną, lutowaniu rynien, instalacji centralnego ogrzewania i wodociągowych oraz innych podobnych, wykorzystywane są palniki zasilane płynnym gazem. Używa się go także do podgrzewania i suszenia pomieszczeń, podczas robót drogowych , w hodowli i rolnictwie (suszenie siana lub zboża, ogrzewania kurników i chlewni), a także w licznych dziedzinach przemysłu. LPG stosowany jest w technologii cięcia stali przy użyciu maszyn zasilanych propanem. Wykorzystanie palników tlenowo - propanowych przynosi korzyści związane z wyeliminowaniem niebezpieczeństwa przegrzania, przypadkowego zgaszenia płomienia czy wstecznego przepływu gazu. Umożliwia również cięcie z mniejszej odległości niż podczas cięcia z zastosowaniem palników acetylenowo-tlenowych.

 

Przydomowe zbiorniki na gaz płynny


Przydomowe zbiorniki na gaz płynny (propan) są najczęściej instalowane, gdy nie ma odpowiedniej infrastruktury dla przyłącza gazu ziemnego lub są wysokie koszty jego podłączenia. Zalety takiej instalacji to uniezależnienie się od zasilania zewnętrznego, możliwość zaplanowania wydatków na ogrzewanie, łatwa kontrola ilości gazu w zbiorniku oraz tankowanie wówczas, gdy posiadamy środki finansowe np. latem, kiedy ceny gazu są niższe.